Stichting Pastorie

 

 

De pastorie aan de Tsjerkegreft is eigendom van de protestantse gemeente te Nijland en wordt bewoond door de predikant ds. Hans de Waal..

 

De Stichting Pastorie heeft als doelstelling bijstand te verlenen in het onderhoud aan de pastorie van de Protestantse Gemeente te Nijland.

 

De Stichting Pastorie is een ANBI-instelling

 

Banknr. NL 52 RABO 0308 7438 14

Bestuurders: J. Giliam voorzitter

R. Lycklama a Nijeholt  secretaris

J. Bakker, penningmeester

S. Beuckens  algemeen


Er worden geen beloningen uitbetaald.

Hoofdlijn uit het beleidsplan: geldelijke ondersteuning bieden aan de \prot Gemeente te Nijland, voor onderhoud pastorie, Tsjerkegreft.

KvK nummer : 41002942

Rsin: 816177156