De site van de Nijlander stichtingen kerk en pastorie.
De site is bedoeld om u informatie te geven over de stichting kerk en pastorie.

De stichtingen staan als anbi instelling geregistreerd

Onder de tabbladen stichting kerk en stichting pastorie vindt u meer informatie.