www.kerknijland.nl

De contacten lopen via bovengenoemde website

emailadres: protestantsekerknijland@gmail.com